Видин 3700, пл.„Бдинци“ №2
тел.: 094/​609 416
факс: 094/​601 132
e-​mail:
vidin gerb

Видин е родно място или крайъгълен камък в живота на много видни личности оставили трайна следа в този край .