Видин 3700, пл.„Бдинци“ №2
тел.: 094/​609 416
факс: 094/​601 132
e-​mail:
vidin gerb

Трудно е да се изброят заслугите на Бърни Бончев към видинските граждани.

Това беше човекът, влюбен във Видин, до „ шовинизъм ” видинлия, а сам не беше от Видин” — думи на негов съвременик и приятел, който с възхищение пише за този кмет на нашия град. Роден в Разград, но завършва Скобелевата гимназия във Видин и това предопределя дълбоката му привързаност към града на големия дунавски завой.

Завършва медицина в Женева, има диплома и за зъболекар, желан специалист, но той избира любимия град. Още в началото на професионалната си кариера започва борба с маларията, опасната болест се е дължала на многото блата около Видин. В качеството си на градоначалник той организира пресушаването им, като засажда тополи, изгражда част от дигата за предпазване на ниските места в града от наводение. Негова е идеята за благоустрояване на пазара и поставяне на покрити сергии.

Написал е около 30 книги за Видин и неговата околност, популяризира историята на града, отпечатва статии и брошури с цел повишаване здравната култура на населението.

Видин, той е на сърцето ми…”, това доказва неговата самоотверженост в полза на града.