Видин 3700, пл.„Бдинци“ №2
тел.: 094/​609 416
факс: 094/​601 132
e-​mail:
vidin gerb

Димитър Балев, забележителен видински кмет, достойна личност и искрено уважаван гражданин. Роден е в Охрид, но след като умира баща му, идва във Видин заедно с майка си през 1873 г. и така завинаги свързва живота си с дунавския град, работейки неуморно за благоустройството и модернизирането му. Името на Балев се свързва с построяването на първата театрална сграда в страната, открита във Видин в навечерието на 1892 г.

Сяда на кметския стол през 1908 г. до смъртта си през 1915 г. Той внася нов стил на управление, градящ се на взаимно уважение, етичност и толерантност.

Димитър Балев е първият, който в качеството си на градоначалник поставя официално въпроса за изграждането на мост над р. Дунав между Видин и Калафат.

По време на неговия мандат в града се построяват три училища, парк „Владикина бахча”, засипват се блатата около града и така се освобождават нови пространства. Той е кмет на Видин през Балканските войни ( 19121913 ), като в този тежък исторически момент не допуска видинското население да бедства. Общината отпуска средства на връщащите се от фронта ранени войници от Трети пехотен Бдински полк, както и на семействата, изпратили свои близки на бойното поле. Остава докрай съпричастен със съдбата на Видин и неговите жители.