Видин 3700, пл.„Бдинци“ №2
тел.: 094/​609 416
факс: 094/​601 132
e-​mail:
vidin gerb

Голям историк и предан на работата си преподавател. Завършил Петроградската духовна академия, историческия отдел, той идва във Видин като учител, след като е натрупал значителен професионален опит в Сливен, Солун, Търново, Русе и Браила.

Неговото име се свързва с единствената и до днес обширна „История на града Видин и неговата област”. През 1930 г. дарява своя труд на Видинската община, с желание от продажбата да се образува фонд „Димитър и Евгения Цухлеви за вечни времена”. Желанието на дарителя е фондът да се управлява от кмета на градската община. Лихвите от него да се дават на „най-​силния ученик и с примерно поведение по история при Видинската мъжка гимназия „Цар Симеон”, ако има равни по успех и поведение …да им се дава по равно”. Димитър Цухлев не успява да види отпечатан своя труд, но завета му е да се напише по-​пълна и по-​обширна история на Видин.