Видин 3700, пл.„Бдинци“ №2
тел.: 094/​609 416
факс: 094/​601 132
e-​mail:
vidin gerb

Църква “Света Петка” също е от първата половина на ХVІІ в. Надпис, който е бил запазен в началото на ХХ в., е датирал строежа й през 1636 г. По силата на османския граничен закон от това време, властите можели да конфискуват и приспособяват за военни цели всички постройки на неверниците в “Кале”-то. Поради близостта й до военни обекти тя била превърната в склад за въглища и била в това състояние няколко години преди Освобождението (1878 г.).

Разположена е срещу “Кръстатата казарма” в “Кале”-то и е паметник на културата от местно значение.

Обща информация

Сградата на църквата е еднокорабна, полувкопана в земята, с полуцилиндричен свод, поставен под двускатен покрив. Има широка, леко издължена апсида и малък, слабо осветен притвор с вход от южната страна. Стените ѝ са от каменна зидария, под покрива минават зъбчат корниз от камък и 4 реда тухли.

Църквата е изографисана. Разположена е срещу Кръстата казарма в старата укрепена част на града „Калето“. По горните части на стените на наоса са разположени пояси и медальони с изображения на светци, а по свода са изписани евангелски сцени. В центъра на върху има 2 медальона на които са изобразени Христос и Богородица.

История

Според надписа над входната врата църквата е изградена върху по-​стари основи през 1634 г. Надпис, който е бил запазен в началото на 20 век, датирал строежа ѝ през 1636 г. Запазеният славянски надпис над входа на наоса отбелязва, че изографисването ѝ е станало при видинския митрополит Софроний през 1646 г. Старият иконостас не е запазен. В църквата се съхраняват две икони с ценни обкови, работени през 1823 г. и 1832 г. от прочути видински златари. Интересно е филигранното кандило във форма на кораб, подарено на църквата през 1872 г.

Според друг източник църквата е завършена през 1636 г. Вкопана е по-​дълбоко в земята от църквата „Св. Пантелеймон“. Късният по-​тесен притвор е със засводен вход към наоса, който е по-​къс, с полуцилиндричен вход и в надлъжните му стени има ниши. Над вратата е запазен славянски надпис, който отбелязва, че църквата е изографисана през 1633 г. с помощта на влашкия войвода Йоан Матей Басараба.

В 1806 г. бившият еничарин Осман Пазвантоглу затваря няколкостотин миряни и свещеници от Видин и околността, воглаве с владиката Калиник в църквата и ги изколва пред олтара.

По силата на османския граничен закон от онова време властите можели да конфискуват и приспособяват за отбранителни цели всички постройки в граничното укрепление. Поради близостта и до военни обекти църквата била превърната във военен склад за въглища и била в това състояние няколко години преди Освобождението през 1878 г.

Личности

sofroniiБележитият български духовник Софроний Врачански е служил в „Св. Петка“ по време на принудителния си престой във Видин от 1800 до 1802 г.

Софроний Врачански учи в килийно училище в родния си град по църковнославянски и гръцки църковни книги. Работи като абаджия, но се забелязва стремежът му към духовни занимания. През 1762 година е ръкоположен за свещеник, работи и като учител и книжовник в Котел. Голямо влияние върху дейността му оказва срещата му с Паисий Хилендарски през 1765 година в Котел. Отец Паисий му показва „История славянобългарска“, от която той прави препис, известен днес като Първи Софрониев препис. Самият Стойко Владиславов пътува до Света гора през 17701775 година.

През 1792 година напуска Котел, служи в енорията в Карнобат. Пътува до Цариград, Света гора, Анхиало, Арбанаси и през 1794 година става монах в Къпиновския манастир, а на 17 септември същата година е ръкоположен за епископ на Враца под името Софроний. Там развива обществена дейност и по някои сведения става инициатор за изпращане на политическа делегация в Москва от името на врачанските граждани. Поддържа връзки с гръцките фанариотски среди, посещава и манастира „Седемте престола“ в Стара планина, който е във Врачанска епархия. След случилите се през 1797 година размирици във Враца с участието на войските на видинския паша Осман Пазвантоглу напуска града и пътува из Северозападна България. За три години се задържа във Видин, където по това време управлява като полунезависим владетел Пазвантоглу.

Работно време

Четвъртък : 8.0015.00

Петък : 7.3016.30

Събота : 8.0015.00

Неделя : 8.0012.00

Къде сме ние

work in progress

Галерия


Very Sim­ple Image Gallery:
Could not find folder /​home/​pegeto/​public_​html/​visitvidin/​images/​landmarks/​sv_​petka/​pic/​