Видин 3700, пл.„Бдинци“ №2
тел.: 094/​609 416
факс: 094/​601 132
e-​mail:
vidin gerb

Църква “Свети Пантелеймон” със сигурност съществува през първата половина на ХVІІ в. (може да е дори от ХVІ в.). През 1641 г. се наложило да се подмени дървения й покрив, който бил в твърде лошо състояние, а през 1644 г. тя била и изографисана. Разположена е в митрополитският комплекс в “Кале”-то.

Църквата “Свети Пантелеймон” е национален художествен паметник.

Обща информация

Съществува от началото на 17-​ти век или по-​рано. През 1641 г. дървеният ѝ покрив е сменен поради твърде лошото му състояние. Няколко пъти е опожарявана, но бързо след това– възстановявана. Църквата е еднокорабна, състои се от преддверие, наос (средна част) и апсида (свод). Вкопана е в земята на дълбочина 1,40 м. Изографисана е през 1644 г.. Преддверието се отделя от наоса със стена, на която има три арковидни отвора. На северната стена в апсидата са поставени две ниши, свързани с култов обред. Преддверието и наосът са покрити с масивен, изграден от камък и тухли, полуцилиндричен свод. На южната страна на свода са отворени три прозорчета, които допълват осветлението, получено от другите пет прозореца. Според надписа, вграден до входната врата, църквата е възстановена върху по-​стари основи през 1633 г. Изографисването й става през 1646 г. Старият иконостас не е запазен. Надписът гласи: „С изволение на отца и изпълнение на сина и съдействие на свети дух обнови се този божествен храм на светия и славен великомъченик Пантелеймон в лето 1633 г. …“ Отвътре стените на църквата са покрити с ценни стенописи, дело на неизвестни майстори. В притвора са изобразени св. Роман (Ромил) и ктиторът жупан Тома. Старинният храм „Свети Пантелеймон“ е обявен за национален художествен паметник. От 1718 г. поради граничния статут на Видин и разположението на църквата в укреплението (кале), достъпът до храма става невъзможен от 6 часа вечерта до 7 сутринта. В следствие използването на църквата за отбелязване на двата най-​важни християнски празника – Великден и Коледа, става невъзможно. Това налага в края на 17-​ти век да се започне строежът на нова църква извън Калето – „Свети великомъченик Димитър“. Преддверието се отделя от наоса със стена, на която има три арковидни отвора. На северната стена в апсидата са поставени две ниши, свързани с култов обред. Преддверието и наосът са покрити с масивен, изграден от камък и тухли, полуцилиндричен свод. На южната страна на свода са отворени три прозорчета, които допълват осветлението, получено от другите пет прозореца. Според надписа, вграден до входната врата, църквата е възстановена върху по-​стари основи през 1633 г. Изографисването й става през 1646 г. Старият иконостас не е запазен. Надписът гласи: „С изволение на отца и изпълнение на сина и съдействие на свети дух обнови се този божествен храм на светия и славен великомъченик Пантелеймон в лето 1633 г. …“ Отвътре стените на църквата са покрити с ценни стенописи, дело на неизвестни майстори. В притвора са изобразени св. Роман (Ромил) и ктиторът жупан Тома. Старинният храм „Свети Пантелеймон“ е обявен за национален художествен паметник.

В близост до църквата се намират Джамията на Осман Пазвантоглу и Видинската синагога.

Работно време

Всеки четвъртък :

8. 009.30

И при заявка в храм „ Св. Николай ”

Къде сме ние

work in progress

Галерия